The Circle of Life

Do you want to celebrate the end of the Lustrum, buy your ticket for the Lustrumgala here!

Welkom

Lieve leden, oud-leden, medewerkers en anderen,

Welkom op de officiële website van het XIIIe Lustrum van Gyrinus natans! Via deze website zullen we jullie op de hoogte houden van alle aankomende activiteiten en jullie kunnen natuurlijk, wanneer de tijd rijp is, jullie kaartjes voor activiteiten bemachtigen.

Liefs,

Lustrumcie


Dear members, alumni, staff members and others,

Welcome to the official website of the XIIIth Lustrum of Gyrinus natans! This website will keep you posted on all the upcoming events. Furthermore, this is the place to buy your tickets.

Love,

Lustrumcie


Upcoming Events

May 23 – Bingoborrel
June 7   – Boatparty
September 19 – To be announced
October 22 – Dies borrel
October 26 – To be announced
October 28 – Horse racing
October 29 – The Great Gyrinus Bake Off
October 30 – To be announced
October 31 – To be announced
November 1 – To be announced
November 2 – To be announced
November 3 – Reünie
November 5 –Beercantus
November 6 – Boozy Breakfast
November 7 – To be announced
November 9 – Lustrum Gala

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close